Nowości
Wózek ogrodowy 1 HDF 3D / Garden cart 1 HDF 3D
Wózek ogrodowy 1 HDF 3D / Garden cart 1 HDF 3D

23,00 zł

18,70 zł

szt.
Latarenka 1 HDF 3D / Lantern 1 HDF 3D
Latarenka 1 HDF 3D / Lantern 1 HDF 3D

26,00 zł

21,14 zł

szt.
Skrzynka 1 HDF 3D / Box 1 HDF 3D
Skrzynka 1 HDF 3D / Box 1 HDF 3D

30,00 zł

24,39 zł

szt.
Stojak na telefon 1 HDF 3D / Phone stand 1 HDF 3D
Stojak na telefon 1 HDF 3D / Phone stand 1 HDF 3D

7,00 zł

5,69 zł

szt.
 But 1 duży HDF / Shoe 1 big HDF
But 1 duży HDF / Shoe 1 big HDF

11,50 zł

9,35 zł

szt.
 But 1 średni HDF / Shoe 1 medium HDF
But 1 średni HDF / Shoe 1 medium HDF

8,50 zł

6,91 zł

szt.
But 1 mały HDF / Shoe 1 small HDF
But 1 mały HDF / Shoe 1 small HDF

5,50 zł

4,47 zł

szt.
Drzewa 1 HDF / Trees 1 HDF
Drzewa 1 HDF / Trees 1 HDF

3,90 zł

3,17 zł

szt.
 Góry 2 HDF / Mountains 2 HDF
Góry 2 HDF / Mountains 2 HDF

3,90 zł

3,17 zł

szt.
Góry 1 HDF / Mountains 1 HDF
Góry 1 HDF / Mountains 1 HDF

3,90 zł

3,17 zł

szt.
Regulamin zakupów

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Artistiko pod adresem www.artistiko.sklep.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Katarzyna Salmanowicz,  prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Artistiko Katarzyna Salmanowicz, Omulna 2, 78-400 Szczecinek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6731845666, REGON: 321434129, tel. +48.603878116, adres email: pracownia@artistiko.pl.
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§. 2
Definicje

 1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel sklepu internetowego www.artistiko.sklep.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.);
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności z Właścicielem Sklepu) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Sklep – Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.artistiko.sklep.pl;
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§3

Zamówienia

 1. Właściciel Sklepu prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną oraz hurtową artykułów do szeroko pojętego rękodzieła, decoupage, scrapbookingu, cardmakingu i paper crafts za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia zakupu poprzez kliknięcie w link wysyłany na podany przez niego adres mailowy. W przypadku braku potwierdzenia zakupu, zamówienie jest automatycznie anulowane po 3 dniach.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Sklep na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT na zakupione towary. O chęci otrzymania faktury Klient musi poinformować Sprzedawcę w momencie składania zamówienia. 

 

§4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Zamówienia, które nie zostały opłacone w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zostają anulowane.
 4. Dane do przelewu: Katarzyna Salmanowicz Artistiko, numer konta: 27 2030 0045 1110 0000 0283 5220

 

§5

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem wysyłki elektronicznej (dotyczy wyłącznie produktów cyfrowych) firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej lub Paczkomatu) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. Klient wyraża pełną zgodę na umieszczenie w Przesyłce Paczkomatowej, kurierskiej i pocztowej towarów wrażliwych na zmiany temperatur (m.in. preparaty wodne/akrylowe) oraz nieodpornych na niskie i wysokie temperatury czy inne zmienne warunki atmosferyczne (ciśnienie atmosferyczne, wilgotność etc.).
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewem, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§6

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu w stanie nienaruszonym, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę odliczając kwotę przesyłki.

§8

Warunki korzystania z produktów cyfrowych

 

 1. Produkty cyfrowe dostępne w asortymencie sklepu dostarczane w postaci cyfrowej do samodzielnego druku prze klienta.
 2. Po zakończeniu procesu zakupowego na podany podczas składania zamówienia adres mailowy klient otrzyma link z plikiem do pobrania na komputer lub inny nośnik.
 3. Klient może pobrać produkt cyfrowy trzykrotnie w ciągu 7 dni od daty zakupu
 4. Klient może drukować zakupione w sklepie produkty cyfrowe w nieograniczonej ilości, powiększać i zmniejszać rozmiar oraz drukować w lustrzanym odbiciu.
 5. Klient może tworzyć gotowe projekty z wykorzystaniem wydrukowanych papierów na użytek własny oraz komercyjny, włączając w to sprzedaż prac w formie fizycznej.
 6. Klient nie może sprzedawać, rozpowszechniać i rozdawać zakupionych produktów cyfrowych lub ich części zarówno w wersji wydrukowanej, jak i w wersji cyfrowej.
 7. Klient nie może tworzyć własnych produktów cyfrowych bazujących na zakupionych w sklepie plikach cyfrowych oraz dokonywać modyfikacji papierów cyfrowych w celu ich dalszej odsprzedaży.
 8. Produkty cyfrowe nie podlegają zwrotom. 
 9. Kolory widoczne w produktach cyfrowych mogą się nieznacznie różnić, co wynika z indywidualnych ustawień wyświetlacza. 

§9

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§10

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony oraz każdorazowo podczas złożenia zamówienia musi zostać zaakceptowany przez Klienta w celu realizacji zakupów.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl